Wat is Toegestaan en Wat Niet


 Versie van 24/11/2016
zal worden nagelezen door bepaalde instanties, en nadien worden aangepast en uitgebreid
wordt regelmatig ge-update 
Iedereen is gewoon mens.... 
Papa met kinderen, zoon van... 

Offroad rijders, Enduro, Allroad en 4x4 zijn geen criminelen...
Ook gezagsdragers zijn dat niet... 

RESPECT daar start het mee!Endurofun's Offroad Code
een NORM (*)
voor Offroad beleving
  

Endurofun en proberen zo veel als mogelijk legaal Offroad te rijden, twee dingen die hand in hand gaan met mekaar.

Onder het motto "het begint bij jezelf" proberen  we al jaren toonbeelden te zijn van hoe het wel moet. 
Niet enkel "Wij Endurofun" maar ook "JIJ als onze klanten".
Niet enkel tijdens onze trainingen, ritten en reizen, maar ook daarbuiten.

Maar ook is door de jaren heen duidelijk geworden dat we met vele goede bedoelingen steeds stoten op een onduidelijke wetgeving, die zich in verschillende vormen aanbiedt door nog meer verschillende instanties.
Een extra moeilijkheidsgraad die ook Endurofun heeft laten inzien dat we in het verleden op plaatsen reden waarvan we dachten dat het oké was, of dat één bepaalde instantie vertelde dat het oké was, en tot slot we afgelopen jaren, door de vele vergaderingen heen te weten zijn gekomen dat het voor een andere instantie dan toch weer niet NIET oké was.

We zijn geen moraalridders, maar we proberen onze hobby in een positiever daglicht te plaatsen, want boetes krijgen en uw moto afgepakt laten worden vindt niemand leuk. Daardoor gaan we ook in 2016 proberen nog meer vooruit te streven naar meer legaal Offroad en komen we met allerhande initiatieven om het Offroad in een positief daglicht te stellen.

Bossen zijn er, en ja, wij mogen er niet komen met onze motoren, dat moeten we respecteren, natuurreservaten zijn er ook, en ook dat moeten we respecteren. Maar er zijn zoveel mooie uitdagende plaatsen waar we WEL mogen komen, plaatsen waarvan jij niet weet dat ze openbaar zijn. En die zetten we in de kijker, streng bewaakt, en zonder enige vorm van tolerantie.

Wij gaan in overleg met de gemeentes en met de boswachters en proberen proberen te verduidelijken en het woord te verspreiden.

Aan jullie zelf om met deze info aan de slag te gaan of het te laten links liggen.
Maar blijf genieten, want zeg nu zelf, zolang je het niet te gortig maakt zegt er niemand wat van (wordt het gedoogd), maar ook jij weet als je de kantjes ervan afloopt, of rijdt in ons geval, het wel eens pret kan zijn van korte duur.

Eens je "mee" bent bij deze Endurofun's Offroad Code, dan zal je pas merken wat dit allemaal inhoudt.


Samen met Politie, Boswachters en gemeentebesturen gaan we infoavonden organiseren met doel te sensibiliseren en duidelijkheid scheppen. 

Samen met jullie maken wij het verschil!

Endurofun, een NORM voor Offroad beleving.

Enkele vuistregels om niet aangekeken en nagewezen te worden:
 • Ja je mag nog op vele plaatsen Offroad rijden en beleven
 • Neen je mag NOOIT het "varken" uithangen en overlast bezorgen
 • Wees vriendelijk en hoffelijk, ook tegen een ambtenaar in functie
 • Voorkomen is beter dan genezen
HEET VAN DE NAALD!

Klacht ontvangen 22/11/2016


 
Wist jij:
Dat Boswachters een soort Politie zijn, dat zij uw staande mogen houden, uw papieren mogen controleren en verbaliseren? En desnoods uw voertuig afpakken?

Wist jij:
Dat je kan beboet worden omdat je we onverharde weg stuk maakt? Dus volgende keer als je de show wil stelen met een burnout op onverhard waardoor er gaten in het wegdek ontstaan....
Maar ook sporen rijden in wegen etc vallen onder deze.
De milieu ambtenaar van de gemeente zal een passende boete vinden met bovenop een prijzig prijskaartje voor het herstellen van de gemaakt put met "gesaneerde aarde!!"

Wist jij:
Dat de bermen van de holle wegen beschermd zijn?
En dat je bijgevolg daar NIET mag rijden, noch met de 4x4 de weg verbreden?

Wist jij:
Dat graften, natuurlijke hoogteverschillen in het landschap beschermd zijn, en veel diversiteit bezitten vermits ze nooit gemaaid of bewerkt worden.
Bijgevolg erdoor rijden mag en kan niet.

Wist jij:
Dat van het ogenblik jij de weg vuil maakt met modder die aan jouw wielen plakt, jij kan opdraaien voor de kosten van de poets. Meestal wordt brandweer en/of gemeentepersoneel ingezet.
De rekening volgt.

Wist jij:
Dat er onlangs  boetes zijn uitgeschreven van €5000 per bestuurder nadat hun filmpjes waren gelekt. Ze reden op uitdagend plezant terrein wat volgens de wetgever verboden was.

Wist jij:
Dat onlangs een openbare onverharde weg "verboden" is geworden nadat er een filmpje online kwam waarbij een quad rijder heel snel door plassen water door een bosweg reed.

Wist jij:
Dat je strafbaar blijft als je (on-)vrijwillig "heldendaden" uitsteekt.
En als de wetgever je op het moment zelf, later via filmpjes of foto's, via forum's, Facebook kunnen traceren.
 • Indien er wandelaars, ruiters of fietsers op de rijbaan zijn, vertraag tot 15km/u alvorens ze voorbij te steken. Vergeet niet dat paarden kunnen schrikken "van alles en nog wat"
 • Steek op geruime afstand voorbij, laat minstens 1-1.5m tussen jou en diegene die je voorbijsteekt.
 • Denk ook aan het opspattend water dat je veroorzaakt als je er tegen hogere snelheden door rijdt. Niet iedereen heeft zijn "offroad" kledij aan... 
 • Wil jij effe gek doen, doe het dan waar niemand last van je heeft, niemand heeft graag een brullende motor en acrobatische piloot in de achtertuin of op zijn wandelpad
 • Wil jij er een wedstrijd van maken, ga dan op een circuit rijden, net zoals op de openbaren geasfalteerde weg kan dit ook niet op de onverharde wegen.
Waar mag je rijden en waar niet!
 • Bosdecreet hier kan je alle info nalezen (BE)
  In het kort betekent dit dat de wet van 1989 zegt dat jij enkel mag wandelen in het bos.
  En in alle andere gevallen mag de boswachter uw voertuig afpakken & jou voor de rechtbank slepen
 • Atlas der buurtwegen anno 1840 kan je hier meer over lezen  (BE)
  Toen in 1841 de ‘Wet op de buurtwegen’ van kracht werd, wilde de wetgever ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Wie eigenaar was van die wegjes maakte daarbij niet uit. Al deze buurtwegen werden opgetekend in de Atlas van de buurtwegen. De Atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, soms maar 1 meter breed en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. 
 • Natura 2000 hier lees je er meer over.  
  Een korte omschrijving volgt
 • Plaatselijke decreten een voorbeeld ervan hier na te lezen alle andere op te vragen aan de gemeente. Iedere gemeente heeft naar eigen goeddunken het recht om op bepaalde wegen (ook onverhard) beperkingen in te stellen.
  Nu zal jij net daar lekker Offroad aan het rijden zijn  terwijl dat net daar niet is toegestaan... 
 • Gemeentelijke onderhoudswegen wegen/zones die gebruikt worden om bvb waterlopen, beddingen van autosnelwegen/spoorwegen en anderen te onderhouden. Deze wegen zijn van de gemeente en dienen om alles netjes te maaien en te onderhouden. Rijden mag je er niet, de milieu ambtenaar heeft er de bevoegdheid over.
 • Privé en certitude wegen
  zijn wegen die dienen om aan een lap grond, een huis ed te raken. Zijn meestal niet openbaar. De milieu ambtenaar kan je uitsluitsel geven over de bestemming die een bepaalde weg heeft.
  Een bepaling lees je hier
 • Privé eigendom
  Is VERBODEN om te rijden op privé eigendom, dus dit wil zeggen ook op AKKERS, LANDBOUWGRONDEN, PLANTAGES, etc..
  We moeten dus ook niet vertellen dat rijden op een akker, om welke reden dan ook, NOOIT is toegestaan. De weg is er om te gebruiken.

Je merkt het....
Het begint met jezelf...
Als je met vragen zit, mail gerust naar info@endurofun.be en wij proberen na te gaan of iemand er een antwoord op WIL en KAN geven.
 
 

Een gouden regel
Zowel voor ruiters te paard, wandelaars, fietsers
Je bent trouwens niet voor prijzengeld aan het rijden, maar wel omdat je het leuk vertoeven vindt in de natuur.

Weet ook dat niet alle paarden even verkeersmak zijn en kunnen schrikken van uw "mooie" outfit, getoeter, brullende-startende motor.
 
Probeer het een beetje proper te houden
Van een spatje modder zegt niemand wat, maar soms is het net wat "te".
Gebeurd iedereen, maar weet dat in geval van controle je in overtreding bent.

NB een kleine (zelf nagemaakte) niet officiële nummerplaat mag NIET.
Spijtig genoeg verdwijnen deze grote regelmatig.
Ook de nummerplaat op de rug (-zak) bevestigen mag NIET 
   
We hoeven niet te vertellen dat dit helemaal niet kan. Als je dit ziet gebeuren, nummerplaat noteren en foto's nemen. Indien je de persoon te pakken krijgt, hem erover aanspreken en naar de Politie ermee stappen.

Dit maakt onze hobby stuk!
Ben jij er zo eentje, dan hoor je niet op een motor te zitten.

   


Ik denk dat iedereen dadelijk ziet dat jij op deze plaats echt niet moet zijn om met de motor te gaan rijden. 
Die balk ligt er niet zonder doel.
Er zijn voldoende wegen van dezelfde graad die wel voor offroad liefhebbers toegankelijk zijn
   
Deze foto zegt genoeg.
Ja je mag er rijden
Maar let op met de plassen en eventuele wandelaars, ruiters en fietsers.


  Een mooi stukje grasland  tussen de onverharde weg en het veld, zo uitnodigend voor als het even moeilijk gaat...

Iedereen kent het, weet dat deze bijzondere strook gras onder "het erosie bestrijdingsplan" valt.
Dit om, zoals het woord zegt, erosie te bestrijden.
Maw met hevige regenval de akker niet op straat te laten belanden.

Weet ook dat dit gesubsidieerd is door de gemeente aan de boer die deze opoffering maakt.
Dit met bedragen tot €1500 per Ha!

Weet ook dat deze subsidie ingetrokken wordt als er sporen in gereden worden.

En rarara bij wie komen ze het misgelopen bedrag verhalen? 
#you win again!
 
*Bovenstaande opgesomde tekst kan fouten bevatten inzake wetgeving en naleving ervan. Deze richtlijnen volgen is op eigen risico.
De meeste regels zijn van toepassing op Belgische bodem, in Nederland is er een duidelijker beleid wat schrijf waar je wel en niet mag rijden.
Wij Endurofun proberen ons zo goed als mogelijk te informeren om aan een mooiere Offroad cultuur te werken.
Endurofun biedt dit informatief aan en treft geen aansprakelijkheid mbt het vertonen van foute informatie en boetes die daaruit voortkomen.
U beseft dat we met dit wat POSITIEFS willen in gang zetten, en jij bent vrij om uw eigen interpretatie ervan te maken, dat spreekt voor zich.
 Elke wijziging/fout kan doorgegeven worden op info@endurofun.be 
Vermits regels veranderen, wijzelf enkel kunnen vertellen wat we weten, en er zal heus wel nog heel veel zijn wat we niet weten, mag je alles met een gefronste wenkbrauw en met gezond boerenverstand interpreteren.
Zoals het altijd gaat is alles afhankelijk hoe jij jijzelf opstelt tegen een ambtenaar in functie en of hij met het verkeerde been uit bed is gestapt. 
Maar dialoog is nog altijd de manier om bij te leren en om respect te tonen voor elkander en soms tot een vergelijk te komen